Pengajaran daripada kisah tak puas hati dengan jumlah PAMPASAN